مدرسه نینجا

نام : امیرعباس 

نام خانوادگی : ندائی

کد ملی : 0026697920 

سن : 11

قد: 150 سانتی متر

وزن: 40 کیلوگرم

سطح : 

دوره ها :

مهارت ها : 

دفاع شخصی
13%
سلاح
5%
آکروبات
16%
مبارزات
6%
درگیری های خیابانی
1%
پارکور
11%

Name: Amir Abas

Surname: Nedaei

0026697920 :National Code

Age:11 

Height: 150 cm

Weight: 40 kg

Class level: +A

:courses

:Skills 

SELF DEFENSE
13%
WEAPON
5%
ACROBAT
16%
COMBAT
6%
STREET FIGHT
1%
PARKOUR
11%

گواهینامه ها

CERTIFICATE

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه
    پیمایش به بالا