• سنسی وحید اکبری
  • ورزش های رزمی را با رشته کاراته شروع کرده و سپس با تجربه آموزی در رشته هایی همچون کونگفو،رزم آوران ،تکواندو ،هاپکیدو ،کیک بوکس ،کشتی کج و جودو از سال 86 به عنوان مربی نینجوتسو در مدرسه نینجا تهران مشغول به فعالیت می باشند.
  • دارنده حکم شودان نینجا از بوجین کان دوجو ژاپن
  • مربی رسمی فدراسیون هنرهای رزمی جمهوری اسلامی ایران

دیگر فعالیت های وحید اکبری

 

  • سنسی فردین نکومنش
  • دان 1 نینجوتسو
  • مربی رسمی فدراسیون هنرهای رزمی جمهوری اسلامی ایران

 

  • سنسی مریم امینی
  • دان 5 نینجوتسو /دان 4 جهانی نینجوتسو /مربی درجه 2 / داور درجه 2
  • نماینده بانوان نینجوتسو استان تهران/مسئول کمیته آزمون بانوان کشور