مدرسه نینجا

دوره تخصصی هنر رزم در طبیعت

این دوره شامل موارد زیر است:

 1. بقا درطبیعت
 2. مسیر و جهت یابی
 3. استتار و اختفا
 4. صعود و فرود با طناب
 5. کمپینگ 
 6. تله گذاری 
 7. ساخت سلاح
 8. و …

برنامه کلاس ها:

آدرس : کمپ مدرسه نینجا 

ثبت نام برای عموم آزاد است

حداقل سن جهت ثبت نام 18 سال می باشد

 

دوره بقا در طبیعت
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 1 میلیون 500
۱ روز
 • بقا درطبیعت
ظرفیت تکمیل
دوره مسیریابی و جهت یابی
طبیعت و فضای آزاد
تومان 1 میلیون
۱ روز
 • مسیر و جهت یابی
ظرفیت تکمیل
دوره بقا در طبیعت
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 1 میلیون 500
۱ روز
 • بقا درطبیعت
ظرفیت تکمیل
دوره صعود و فرود با طناب
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 3 میلیون 500
۱ روز
 • صعود و فرود با طناب
ظرفیت تکمیل
دوره کمپینگ
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 2 میلیون 500
۱ روز
 • کمپینگ
ظرفیت تکمیل
دوره استتار و اختفا
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 5 میلیون 500
۱ روز
 • استتار و اختفا
ظرفیت تکمیل
دوره تله گذاری
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 2 میلیون 100
۱ روز
 • تله گذاری
ظرفیت تکمیل
دوره تله گذاری
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 1 میلیون 100
۱ روز
 • ساخت سلاح
ظرفیت تکمیل
دوره هنر رزم
طبیعت و فضای آزاد
هزار تومان 16میلیون 100
7 روز
 • بقا درطبیعت
 • مسیر و جهت یابی
 • صعود و فرود با طناب
 • کمپینگ
 • استتار و اختفا
 • تله گذاری
 • ساخت سلاح و ...
ظرفیت تکمیل
0
  0
  سبد خرید
  سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه
  پیمایش به بالا